23040 Eastpark Dr Yorba Linda ,CA92887
hibiki92887@gmail.com

Grilled Salmon Collar

grilled salmon collar, ponzu sauce

 

  • 7.95